≡ Menu

Betablockerare – så får du koll

På den här siten får du koll på betablockerare – biverkningar du kan få, hur du använder ditt läkemedel, hur det kan hjälpa dig att må bättre och vad som gäller i kombination med alkohol.

När du läser här så får du större trygghet när du ska ta din medicin och du vet vad läkemedlet gör för dig och vad som händer i din kropp. Då slipper du att vara orolig för biverkningar eller för att du hanterar din medicin på fel sätt.

Betablockerare är namnet på en viss grupp av läkemedel. Du använder läkemedlet i första hand för att behandla vissa former av hjärt-och kärlsjukdomar som t.ex. högt blodtryck. Medicinen kan också lindra ångest och scenskräck. Du kan också få medicinen utskriven av din läkare för andra sjukdomar.

Fem besvär som du kan få läkemedlet emot:

 • hjärt- och kärlsjukdomar som t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt och hjärtarytmi
 • nervositet
 • ångest
 • migrän
 • giftstruma

Hur du vet hur din kropp påverkas av betablockerare

När du tar betablockerare så påverkas din kropp på flera sätt. Det betablockerande ämnet påverkar dig så att du får svårare att känna av din stress.

När du tar ditt läkemedel så påverkas din hjärtrytm som blir lite långsammare och kraften i dina hjärtslag blir dämpad. Det är så som ditt blodtryck sänks och du får mindre risk för att få kärlkrampsanfall.

Det betablockerande ämnet kan också dämpa din ångest och din nervositet. En del använder det för att lindra scenskräck, och då letar de efter betablockerare receptfritt. Det finns olika betablockerande läkemedel som påverkar din kropp lite olika. Hur du kan bli hjälpt till att må bättre av olika betablockerare.

Fem biverkningar du kan få av betablockerare

När du tar ditt läkemedel så blir det fler följder i din kropp. Det är det som är biverkningarna. Fem exempel på biverkningar du kan få är att:

 • du kan få kalla händer och fötter
 • du kan bli trött
 • du kan bli illamående
 • du kan bli förstoppad
 • du kan sova dåligt

Olika betablockerande läkemedel innehåller olika verksamma ämnen. De kan påverka din kropp lite olika. Är det så att du får besvär av en sort så kan du prova att byta till en annan sort.

Biverkningar du riskerar att få av betablockerare läser du mer om här.

Hur du använder betablockerare

När du får ditt läkemedel utskrivet till dig av din läkare så ska du vara noga med att följa den dosering som du fått på förpackningen. Doseringen är speciellt anpassad till dig och din sjukdom. Genom att följa den så får du rätt effekt i din kropp.

Normalt tar det ett par timmar innan läkemedlet verkar i kroppen, och sedan har den effekt under en viss tid. Efter det är det dags att fylla på med nya tabletter för att hålla kvar effekten i kroppen. När du ska använda ditt läkemedel så är det tre saker du behöver veta:

 1. Vad du ska tänka på innan du tar ditt läkemedel. I vissa fall ska du låta bli det, t.ex. när du är gravid, och om du tar särskilda läkemedel.
 2. Vad som gäller vid träning. Din fysiska prestationsförmåga påverkas negativt. Du orkar mindre än du brukar.
 3. Hur du ska göra när du slutar med din medicinering. Vet du inte detta riskerar du att få plötsligt förhöjt blodtryck och att få kärlkrampsanfall.

Här läser du om hur du använder betablockerare och om de tre saker du behöver veta när du tar ditt läkemedel.

Att kombinera ditt läkemedel med alkohol kan vara riskfyllt. T.ex. kan du få väldigt lågt blodtryck eller mycket svag puls. Vad du behöver veta om du vill dricka alkohol när du tar betablockerare.

Hur du vet vad betablockerare är

Det finns olika läkemedel som alla är betablockerande läkemedel. De innehåller olika verksamma ämnen som kan påverka kroppen på lite olika sätt. Men grunden är densamma, att de alla sänker ditt blodtryck. De fem största betablockerarna är:

 1. Inderal
 2. Metoprolol
 3. Atenolol
 4. Bisoprolol
 5. Karvedilol

Att de heter just betablockerare är för att läkemedlet blockerar något som heter betareceptorer. Betareceptorer tar emot stresshormoner som finns i kroppen vid stress. När betareceptorerna blockeras så noterar inte kroppen stressen och då minskar din hjärtrytm och ditt blodtryck sänks.

Betablockerande läkemedel kan delas in i olika grupper.

Det finns selektiva och icke-selektiva betablockerare. De selektiva påverkar bara betareceptorer i hjärta och blodkärl medan de icke-selektiva även påverkar betareceptorer i andra delar av kroppen, som t.ex. luftvägar.

Det finns betablockerare som också är alfablockerare. Det betyder att de även blockerar alfareceptorer i din kropp. När alfareceptorer blockeras så har det en blodtryckssänkande effekt i din kropp och det dämpar också din ångest.

De 10 olika betablockerande ämnena och vilken grupp de tillhör

Här ser du en lista över de olika grupperna av betablockerare. För varje grupp ser du vilka ämnen som hör till gruppen. För varje ämne kan du också se exempel på läkemedel som innehåller det ämnet.

Typ av betablockerare Verksamt ämne Exempel på läkemedel
Beta-receptorblockerare, icke-selektiva Pindolol Pindolol Mylan, Viskén
Propranolol Inderal, Inderal retard
Sotalol Sotacor, Sotalol Mylan
Beta-receptorblockerare, selektiva Metoprolol Metomylan, Metoprolol Actavis, Metoprolol Sandoz, Mozoc, Seloken
Atenolol Atenolol Accord, Atenolol Actavis, Atenolol Mylan, Atenolol Sandoz, Tenormin
Bisoprolol Bisocard, Bisoprolol Actavis,  Bisoprolol ratiopharm, Bisostad, Emconcor
Esmolol Esmocard
Nebivolol Hypoloc
Alfa- och beta-receptorblockerande medel Labetalol Trandate
Karvedilol Carvedilol HEXAL, Carvedilol Teva, Carveratio, Kredex

Hur kan du gå vidare på siten nu? Du kan t.ex. läsa här om hur du använder ditt läkemedel, eller du kan läsa här om hur läkemedlet hjälper dig att må bättre. Lycka till med din betablockerare!