≡ Menu

Betablockerare biverkningar

När du läser här får du koll på betablockerare biverkningar som du kan drabbas av, och de olika typerna av betablockerare som ger olika typer av biverkningar.

Då vet du mer om hur ditt läkemedel påverkar dig och du slipper vara orolig för hur du reagerar på det. Du får också kunskap så att du kan byta betablockerare, vilket gör att du slipper drabbas av obehagliga betablockerare biverkningar i onödan.

Betablockerare är ett läkemedel som du har fått för att behandla någon form av hjärt-kärlsjukdom som t.ex. högt blodtryck. Betablockerar kan du även av fått för att behandla nervositet eller ångest. Du kan läsa mer om betablockerare här.

Du kan känna dig trött och orka mindre

Exempel på vanliga biverkningar du kan få av alla betablockerare är:

  • Ditt hjärta slår långsammare, din puls sänks
  • Du känner dig trött
  • Du får kalla händer och kalla fötter

När du tar betablockerare så fungerar det som en broms på ditt hjärta. Då sänks din puls och ditt blodtryck. Det kan få effekter som du inte önskar.

När du anstränger dig och när du tränar kan du märka att du orkar mindre än du brukar. Det är just för att ditt hjärta bromsas av din medicin. Hjärtat pumpar ju ut syre i din kropp som musklerna behöver vid ansträngning. När hjärtat slår långsammare så får du mindre syre ut i kroppen och du orkar mindre.

Eftersom att du får en långsammare puls är ett av målen med att du tar betablockerare så är det alltså naturligt att du orkar mindre när du anstränger dig när du går på den här medicinen.

När du tar betablockerar kan du få magbesvär  

Du som tar betablockerare kan få magbesvär som t.ex. magont, illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Vissa betablockerare kan ge dig viktökning.

När du tar betablockerar kan det påverka din sömn och din sinnesstämning  

När du tar betablockerare kan du drabbas av yrsel och huvudvärk. Du kan få sömnstörningar och mardrömmar. I ovanliga fall kan du t.o.m. få hallucinationer, förvirring, ändrad sinnesstämning och depression av vissa betablockerare.

Du kan byta betablockerare för att slippa biverkningar

Det finns olika betablockerare som påverkar din kropp på lite olika sätt. Det innebär att olika betablockerare ger lite olika biverkningar. Om du får besvär av biverkningar för en betablockerare kan du prova att byta till en annan betablockerare.

Betablockerare delas in i selektiva betablockerare och icke-selektiva betablockerare. Exempel på selektiva betablockerare är Metoprolol (Seloken), Atenolol (Tenormin) och Bisoprolol (Emconcor). Exempel på icke-selektiva betablockerare är Inderal.

Selektiva betablockerare påverkar främst stress-receptorerna (betareceptorerna) i ditt hjärta och i dina blodkärl. Icke-selektiva betablockerare påverkar också stress-receptorer som du har i andra delar av din kropp, t.ex. i dina luftvägar.

Det finns också betablockerare som fungerar som alfablockerare också. Alfa- och betablockerare kan dämpa ångest.

Betablockerare biverkningar för selektiva betablockerare

Här ser du exempel på biverkningar för selektiva betablockerare.

Vanliga: magbesvär som t.ex. illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Även yrsel, huvudvärk.

Mindre vanliga: sömnrubbningar.

Sällsynta: håravfall, mardrömmar, hallucinationer, nedsatt sexuell funktion, hudutslag.

Varje läkemedel har sina specifika betablockerare biverkningar. T.ex. kan Metropolol ge bröstsmärtor och viktökning, medan Bisoprolol kan ge muskelsvaghet, muskelkramper och depression. Du kan läsa mer om biverkningarna för just ditt läkemedel på bipacksedeln som finns i förpackningen.

Betablockerare biverkningar för icke-selektiva betablockerare

Här ser du exempel på biverkningar för icke-selektiva betablockerare.

Vanliga: Muskelsvaghet, sömnstörningar, mardrömmar, andfåddhet

Mindre vanliga: illamående, diarré, kräkningar

Sällsynta: yrsel, hallucinationer, förvirring, ändrad sinnesstämning, håravfall, klåda, torra ögon, synstörningar.

Varje läkemedel har sina specifika betablockerare biverkningar. Du kan läsa mer om biverkningarna för just ditt läkemedel på bipacksedeln som finns i förpackningen.

Betablockerare biverkningar för alfa- och betablockerare

Här ser du exempel på biverkningar för alfa- och betablockerare.

Vanliga: Kraftlöshet, yrsel, huvudvärk, illamående, buksmärta, diarré, kräkning vätskeansamling, förhöjt kolesterolvärde, försämrad kontroll av blodsocker, astma.

Mindre vanliga: svimning, bröstsmärta, sömnstörningar, förstoppning, inflammationer i huden, hudutslag, klåda, håravfall, impotens.

Sällsynta: nästäppa och muntorrhet.

Varje läkemedel har sina specifika betablockerare biverkningar. Du kan läsa mer om biverkningarna för just ditt läkemedel på bipacksedeln som finns i förpackningen.

Öka din trygghet med ditt läkemedel

Du kan läsa vidare om vad du ska tänka på när du tar din medicin så att du minskar risken att drabbas av betablockerare biverkningar.