≡ Menu

Inderal

Här läser du för att få koll på ditt läkemedel Inderal – biverkningar du kan få, vad som gäller i kombination med alkohol, och om du kan använda det vid social fobi och ångest.

Inderal är en typ av läkemedel som kallas betablockerare. Det är läkemedel som används mot olika hjärt- och kärlsjukdomar som t.ex. högt blodtryck, och för att lindra ångest, migrän och giftstruma.

Inderal får du för att:

 • behandla ditt höga blodtryck
 • motverka dina attacker av kärlkramp
 • ge dig en regelbunden hjärtrytm
 • skydda ditt hjärta efter en hjärtinfarkt
 • behandla en del sköldkörtelbesvär, som t.ex. giftstruma
 • minska dina darrningar (tremor)
 • du ska slippa migrän

Du kan också få läkemedlet av andra orsaker. Betablockerare som Inderal har visat sig kunna lindra ångest, social fobi och scenskräck. Därför kan du får denna typ av medicin om du har ett sådant tillstånd.

Läs mer här om läkemedlet vid social fobi, och här om läkemedlet vid ångest.

Läkemedlet tillverkas av Astra Zeneca och finns i två varianter; Inderal och Inderal Retard. Den första är en vanlig tablett som du tar några gånger per dygn. Medan den andra är en depottablett som ger ut läkemedlet i blodet under en längre tid. Den räcker oftast att ta en gång per dygn. Läs mer här om Inderal Retard.

Båda varianterna av läkemedlet är receptbelagda och därför köper du dem via apoteket. Köpa…

Medicinen är en typ av betablockerare som kallas icke-selektiv betablockerare. Det innebär att den påverkar både hjärtat och blodkärlen (som alla betablockerare gör) men även andra delar av kroppen som t.ex. luftvägarna. Inderal är den största icke-selektiva betablockeraren.

Du hittar mer information om betablockerare här.

När du tar din medicin kan du få biverkningar

När du använder medicinen så kan du drabbas av olika biverkningar. De vanligaste biverkningarna har med din puls och din blodcirkulation att göra. Det beror på att medicinen gör så att ditt hjärta slår långsammare och ditt blodtryck sänks.

Läkemedlet kan också påverka din nattsömn och din ork.

Här hittar du de fem vanligaste biverkningarna av Inderal, och andra biverkningar du kan drabbas av.

Vad du ska tänka på när du tar Inderal

Det finns tillfällen när du inte ska använda denna medicin. Ifall du har astma eller andra svåra andningsbesvär ska du inte ta läkemedlet.

I vissa fall ska du vara försiktig med läkemedlet. T.ex. ifall du har eller har haft mycket lågt blodtryck, långsam eller oregelbunden hjärtrytm eller om du har dålig blodcirkulation.

Det är viktigt att läkaren som ordinerat dig det här läkemedlet känner till hela din sjukdomsbild så att dosen blir rätt för dig. Du ska prata med din läkare innan du börjar använda din medicin om du har någon av de här besvären:

 • njursjukdom
 • leversjukdom
 • sköldkörtelsjukdom
 • hjärt- eller blodcirkulationsproblem
 • andfåddhet
 • svullna anklar
 • eller har haft någon allvarlig allergisk reaktion vid t ex insektsbett

Att kombinera Inderal med vissa andra läkemedel är inte bra. Tala alltid om för din läkare om du använder andra läkemedel.

Det är ovanligt men det kan hända att läkemedlet ger dig ett sämre infektionsförsvar. Om du får en infektion i kroppen med feber så ska du kontakta din läkare så att de kan ta blodprov och se att du inte har drabbats av brist på vita blodkroppar.

Om du är gravid finns det risk att fostret påverkas av Inderal. Läkemedlet går också över i modersmjölken när du ammar.

Om du dricker alkohol när du tar ditt läkemedel kan du få allvarligare biverkningar. Läs mer om vad du behöver veta om Inderal och alkohol här.