≡ Menu

Betablockerare receptfritt

Undrar du om du kan köpa betablockerare receptfritt? Då ska du läsa den här sidan.

Betablockerare är ett läkemedel som vanligtvis används för att behandla olika hjärt- och kärlsjukdomar. Men betablockerare kan du också använda för andra besvär, även om det inte är lika vanligt.

När du vill lindra din scenskräck, din nervositet eller din ångest kan du bli hjälpt av betablockerare.

Därför är det intressant för dig att kunna köpa betablockerare receptfritt.

Hur betablockerare hjälper dig

Ifall du är nervös inför ett uppträdande, t.ex. om du ska göra en audition, eller om du ska tala, dansa eller spela inför publik så kan du känna av scenskräck eller rampfeber som det också kallas.

När du lider av scenskräck eller rampfeber så får du olika fysiska symptom. Exempel på symptom du får är att du får hjärtklappning, att du får kallsvettiga händer, att du andas snabbare, att du svettas och att du darrar.

När du tar betablockerare så minskar de här besvären betydligt. Då kan du istället fokusera på det du ska göra och slippa oroa dig för din nervositet.

Ifall du stammar så kan du ta betablockerare för att minska risken för att du stammar.

Betablockerare har också visat sig vara effektivt för att hjälpa dig när du lider av ångestbesvär.

När du vill få hjälp att vid något enstaka tillfälle lindra din nervositet eller ångest kan det kännas tveksamt för dig att vända dig till en läkare. Du har ju ingen sjukdom och du lider inte av besvär hela tiden som kräver medicinering för att hållas i schack. Därför vill du få tag på betablockerare receptfritt.

Andra som använt betablockerare

Redan 1976 kunde man i tidningen The Lancet läsa om hur betablockerare kunde användas för att lindra scenskräck. 1987 gjordes en studie på de 51 största orkestrarna i USA och då visade det sig att 27% av musikerna hade använt betablockerare. De flesta hade inte fått läkemedlet av en läkare, utan från vänner.

Även inom tävlingssammanhang kan du hitta personer som använt betablockerare för att kunna prestera bättre. Exempel på områden där du kan bli hjälpt av betablockerare är inom bågskytte och sportskytte eftersom du darrar mindre. Betablockerare är dock förbjudna av Internationella olympiska kommittén. Under OS 2008 upptäcktes en skytt som tagit betablockerare och han blev av med sina medaljer.

Vad du ska göra om du vill ha betablockerare receptfritt

När du behöver betablockerare för att behandla en sjukdom så får du läkemedlet utskrivet av en läkare på recept. Du kan sedan köpa läkemedlet på ett apotek.

Ifall du vill lindra dina besvär inför ett uppträdande, föredrag eller tävling så kan det vara svårt för dig att få hjälp hos en läkare.

Det kan vara svårt att motivera att du ska få ett läkemedel utskrivet när du inte har en sjukdom eller har behov av läkemedlet för att klara din vardag.

Då vill du ha betablockerare receptfritt.

Alla betablockerare i Sverige är receptbelagda. Det innebär att du måste ha ett recept för att kunna köpa det. Alltså måste du få det utskrivet av en läkare.

Du kan alltid prova att vända dig till en läkare, t.ex. på din vårdcentral eller på en privat mottagning. Du kan tala med läkaren om hur du tror att du skulle kunna bli hjälpt av betablockerare. Kanske kan läkaren hjälpa dig, kanske inte.

Tänk dock på att betablockerare kan ge dig en del otrevliga biverkningar, och att du kanske inte känner dig helt som du ska när du tagit läkemedlet.

Om du inte kan få betablockerare receptfritt så finns det alternativ

Ett bra alternativ till betablockerare receptfritt är ett naturläkemedel som heter Johannesört. Det fungerar så att du blir lugn och avslappnad.

Du kan köpa Johannesört i form av droppar eller tabletter. Du hittar Johannesört på hälsokostaffärer.

Då slipper du även att drabbas av betablockerare biverkningar.

Ett annat alternativ är att du jobbar med din nervositet t.ex. genom att träna dig på att stå inför publik. Du kan t.ex. gå en talarskola eller en kurs i hur du uppträder inför publik.

Kanske skulle du prova kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är en form av terapi som hjälper vid olika ångesttillstånd.

Det är alternativ för dig som vill ha betablockerare receptfritt.