≡ Menu

Betablockerare användning

Här läser du om hur du ska ta din medicin, när du ska vara försiktig med betablockerare, hur din träning påverkas och vad du ska tänka på när du slutar med betablockerare.

Betablockerare är en typ av läkemedel som du får för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Exempel på hjärt- och kärlsjukdomar som du kan behandla med betablockerare är:

  • Högt blodtryck
  • Hjärtsvikt
  • Kärlkramp
  • Hjärtarytmi
  • Skydda hjärtat efter en hjärtinfarkt

Du kan också ha fått betablockerare för att lindra din ångest, nervositet eller scenskräck.

I vissa fall kan det vara så att du får betablockerare för att förebygga migrän eller för att lindra besvär som du kan ha ifall du har giftstruma.

Så vet du hur du ska ta din betablockerare

Din läkare bestämmer den dos av läkemedlet som du ska ta. Beroende på vilken betablockerare du tar så ska du antingen ta din tablett en gång per dygn, ellerså tar du din medicin utspritt på några gånger per dygn.

Ifall du glömmer att ta en dos av läkemedlet så ska du inte ta dubbel dos av läkemedlet nästa gång, utan du hoppar över den gång du missat och sedan tar du nästa dos som vanligt.

Det är viktigt att du följer den dos som din läkare har gett dig. Den är speciellt anpassad för dig och för de besvär som du lider av.

Här följer nu tre saker du bör veta när du tar betablockerare:

  1. vad du ska tänka på innan
  2. hur din träning påverkas
  3. hur du ska sluta med betablockerare

Hur du vet när du ska vara försiktig med betablockerare

Det finns en del tillfällen när du ska vara försiktig med ditt läkemedel eller helt undvika att ta det. Därför är det bra att veta detta innan du tar betablockerare.

Det kan handla om att du ska låta bli en del andra läkemedel när du tar betablockerare. Det beror på att läkemedlen kan påverka varandra så att du får en för kraftig effekt i din kropp, eller att du inte får den önskade effekten.

Ett exempel är verapamil ett ämne som finns i bl.a. Isoptin och Verapamil. Det är ett läkemedel som du tar mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Det ska du inte ta samtidigt som du använder betablockerare. Du kan läsa på bipacksedeln som följer med din betablockerare vilka läkemedel du ska undvika att kombinera med din betablockerare. Är du osäker så prata med din läkare.

Har du vissa sjukdomar som t.ex. astma så ska du undvika vissa typer av betablockerare. Då kan det gå bra med andra typer av betablockerare. Det pratar du med din läkare om. I bipacksedeln som du hittar i din ask med mediciner kan du läsa om vilka sjukdomar som inte går ihop med just din betablockerare.

När du är gravid ska du låta bli att använda betablockerare. Det beror på att det finns risk för att ditt foster påverkas av medicinen. Även när du ammar ska du vara försiktig, eftersom medicinen förs över i bröstmjölken.

Din träning påverkas av din medicin

Eftersom din puls sänks och kraften i dina hjärtslag dämpas så kan du märka att du orkar mindre när du anstränger dig.

När du tränar så kan du alltså känna att du orkar mindre än du brukar. Ta det lite lugnare vid träning när du börjar att använda din betablockerare för att se hur din kropp påverkas.

Använder du dig av pulsbaserad träning så kommer du att märka att du har svårt att få upp din puls som du brukar. Eftersom din medicin påverkar dig så att din puls sänks och du inte orkar lika mycket så är det svårt för dig att få upp pulsen.  Istället kan du träna längre tid för att få den träningseffekt som du önskar.

Ifall du slutar tvärt med din betablockerare kan du få ett kärlkrampsanfall

När du ska sluta med din betablockerare ska du trappa ned dosen stegvis. Det är för att din kropp ska kunna anpassa sig till att inte få läkemedlet.

Ditt hjärt- och kärlsystem är känsligt för påverkan och det behövs en gradvis förändring så att du slipper obehagliga eller farliga effekter. Därför är det viktigt att trappar ned din dos av medicinen stegvis när du slutar med betablockerare.

Slutar du tvärt kan du få plötsligt förhöjt blodtryck och du kan få ett kärlkrampsanfall. Detta kallas utsättningssymptom. (Att sluta med ett läkemedel kallas utsättning.)

Din läkare ger dig en nedtrappningsplan så att du slipper dessa problem. Se till att följa den och prata med din läkare ifall du upplever obehagliga effekter.